Finnskogsrikets logga

Bollnäs kommun fick 70 synpunkter på sin vindkraftplan!

Engagemanget mot planerna är massivt.
Bollnäs och Ovanåkers kommuners planer innebär i praktiken att allemansrätten upphävs på våra finnskogar. Som exempel: Bergviks skogs projekterade 149 verk ligger tvärs över hela området. Det säkerhetsavstånd varje verk måste ha blockerar i praktiken möjligheterna att röra sig fritt på skogarna. Bär, fiske, svamp, jakt och rekreation tas ifrån människor med normalt säkerhetstänkande.
I dag projekteras 589 kraftverk inom Finnskogsriket. Vi måste hävda vår rätt till rörligt friluftsliv, och att kulturområdet får leva och utvecklas inom och genom den småskaliga besöksnäring som i dag växer där.

Nu är Bergvik skogs ansökan under behandling på Länsstyrelsen. Godkännes deras Miljökonsekvensbeskrivning är det katastrof för området. Även om de skulle gå ner på antalet verk. Får de igenom sin MKB kan de komma med ansökan om nya verk i framtiden, och då hänvisa till MKB:n som godkänd. Står det redan vindkraftverk i området är det svårt att neka till fler.
Säg NEJ!


Bollnäs och Ovanåkers kommunala planer innebär i praktiken att allemansrätten upphävs på Finnskogen. Som exempel: Bergviks skogs projekterade 149 verk ligger tvärs över hela området och det säkerhetsavstånd varje verk måste ha, blockerar i praktiken möjligheterna att röra sig fritt på finnskogen. I dag projekteras 530 kraftverk inom Finnskogsriket. Fler blir det.

Är en utsläckt allemansrätt verkligen politikernas mening?

Se kartorna nedan. På norra kartan visas bl.a. Bergviks skogs projektering från Alftagränsen, Stavsbergsområdet, och sydost ut.
Ovanåker har ännu ingen plan att ställa ut. Alfta finnskog är därför omarkerat på kartan.

Tänk på tiden enl ovan.

Vi uppmanar dig att komma med Medborgarförslag till kommunen. Vad vill du se på Finnskogen i stället för vindkraft? Skriv det!

Vår vision är småskalig besöksnäring. Djurskådning, fiske, natur och kulturupplevelser och för fritidsboende. Det kommer dessutom, att på sikt, ge större ekonomisk avkastning till de som bor och vistas i området. Redan idag finns mycket framgångsrika företag och verksamheter och mängder av guidade bussarturer rör sig sommartid bland kulturlämningarna.

Se vår hemsida, där finns mycket att upptäcka! Välkommen.

Föreningen Finnskogsriket är inte emot vindkraft i sig. Vi är emot att ett av landets främsta naturområden blir industripark. Vindkraften ska snurra där infrastruktur redan är byggd. Inte i natur som används för rekreation och som kan användas som besöksnäringsresurs. Naturrekreation och besöksnäring är vår framtid.

Swedish English